Печатки пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові

723
Печатки пластового куреня

Минулого тижня на сайті Фотографії Старого Львова було поміщено матеріал про створення та перші роки діяльності пластового куреня «Лісові Чорти» у Львові. У сьогоднішній публікації йдеться про печатки цієї молодіжної організації.

Серед багатьох аспектів діяльності куреня “Лісові Чорти” на особливу увагу заслуговує символіка. Дослідивши її, можна з’ясувати закономірні формування ідеології та виявити закодовану в ній інформацію. Символіка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові не була предметом окремого вивчення. З огляду на це у двох публікаціях вперше комплексно досліджено символіку пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові впродовж 1922–1930 рр. Увага звернена на функціонування печаток, історії прапора, відзнак. Стаття написана на матеріалах пластових періодичних видань, спогадів очевидців, документів, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у Львові: фонд 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ), фонд 389 (Верховна пластова команда, м. Львів), фонд 409 (Центральна адміністрація столових маєтків греко-католицької митрополії, м. Львів), фонд 410 (Тисовський Олександр (1886–1968), професор біології, педагог, письменник, засновник «Пласту», суспільно-політичний діяч) та Державному архіві Івано-Франківської області: фонд 402 (XVI пластунський курінь ім. Короля Данила у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (XVI Пластовий Курінь ім. Кор. Данила в Станиславові)).

Робота над створенням символіки “Лісових Чортів” розпочалася відразу після створення відповідного структурного підрозділу. Спочатку було розроблено і введено до обігу печатки та штампи.

Іл. 1. Виказка (посвідчення), видана 1 січня 1925 р. члену пластового куреня “Лісові Чорти” Климу Монцібовичу. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 1. Виказка (посвідчення), видана 1 січня 1925 р. члену пластового куреня “Лісові Чорти” Климу Монцібовичу. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 1. Виказка (посвідчення), видана 1 січня 1925 р. члену пластового куреня “Лісові Чорти” Климу Монцібовичу. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 1. Виказка (посвідчення), видана 1 січня 1925 р. члену пластового куреня “Лісові Чорти” Климу Монцібовичу. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Перший найраніший відбиток печатки “Лісових Чортів” міститься на двох документах. Один червоний відтиск є на виказці, виданій 1 січня 1925 р. Климу Монцібовичу. У документі зазначалося: виказка число № 0502, імя: Клим Антін, назвисько: Монцібович, дата уродження: 6 лютого 1906 р., пластова приналежність: 3 пластовий курінь старших пластунів “Лісові Чорти”, заняття: студент техніки, принятий в члени Українського пластового уладу: дня 10 марта (березня. – А. С.) 1917 р., заприсяжений дня: 28.ІV.1918 р., пластові степені одержав дня: 27.ІV.1918 р. – І пластовий іспит, 5.ІІ.1922 р. – ІІ пластовий іспит, важна до 1.V.1925 р., важна до 1.Х.1925 р., важна до 1.10.1926 р. (іл. 1). Другий фіолетовий відтиск є на документі, датованому 17 грудня 1926 р. (іл. 2). Документ містить перелік членів куреня “Лісові Чорти”, які з поважних причин не змогли взяти участь у З’їзді Українського Уладу Старших Пластунів (УУСП). Серед них: з Бучача Роман Барановський; Гаїв Старобрідських (тепер с. Гаї Бродівського р-ну Львівської обл.) Володимир Мурський, Степан Салик; Данціґу (тепер Ґданськ) Ярема Весоловський, Юліян Воробкевич, Тарас Грушкевич, Іван Зубенко, Юрій Пясецький, Марко Бачинський, Роман Шухевич; Львова Петро Козіцький; Стрия Роман Файґель; Парижа Юрій Студинський, Роман Говикович; Праги Роман Купчинський; Яворова Мартин Айхлєр. Символіка цієї печатки створювалася, виходячи із назви куреня. Тому основним зображенням стала голова чорта. До речі, деякі пластуни мали такі псевда, як “Бабай” (Роман Файґель), “Люципер” (Ярема Весоловський) та ін.

Іл. 2. Лист пластового куреня “Лісові Чорти” до Українського Уладу Старших Пластунів у Львові. Документ, датований 17 грудня 1926 р. та завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 2. Лист пластового куреня “Лісові Чорти” до Українського Уладу Старших Пластунів у Львові. Документ, датований 17 грудня 1926 р. та завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Друга печатка міститься на звіті, який датовано 20 грудня 1925 р. (іл. 4). Згідно з ним курінь налічував 25 членів. З них 1 гетьманський пластун скоб, 2 скоби, 20 розвідчиків, 2 учасника. Лісові чорти брали активну участь у пластовій діяльності, зокрема Богдан Кравців був головою УУСП, референтом преси і пропаганди при Верховні Пластовій Команді (ВПК), редактором “Молодого життя”; Роман Мармаш – референт діяльності і пластових іспитів ВПК, хронікар ВПК, член з’їздового комітету; Іван Мриц – член таборової комісії; Клим Монцібович – звязковий І пластового куреня; Петро Пясецький – член таборової комісії ВПК, звязковий 51 пластового куреня; Богдан Стернюк – референт однострою при ВПК, член таборової комісії ВПК, скарбник куреня та ін. Звіт цікавий є тим, що на ньому є два відбитки цієї печатки на першій сторінці і на звороті. На першій сторінці на відбитку слово “Гурток” перекреслено на “Курінь”, що свідчить про використання цього штампу раніше до реорганізації гуртка “Лісові Чорти” в курінь.

Третя печатка “Лісових Чортів” з’явилася в січні 1927 р. (іл. 6). Збереглася книга протоколів зборів членів куреня за період з 27 березня 1926 р. по 19 травня 1928 р. Виходячи з них можна ствердити, що не пізніше, ніж 17 січня 1927 р. була виготовлена нова печатка куреня “Лісові Чорти” у Львові. Зокрема, в протоколах зазначалося: “17/І [1927 р.]. Готова нова печатка Лісових Чортів. Нею будуть печатковані цеголки будови табору в Головах, які видали Б[огдан] Кравців і В[асиль] Кархут, яко орґанізатори табору. Цеголку вирисував Юрко Старосольський. Ось подоба печатки: [відбиток печатки. – А. С.]. Проект виконав Пік Пясецький”. Автором проекту став член куреня Петро Пясецький, який був відомий пластунам під псевдом “Пік”.

Іл. 6. Інформація про нову печатку “Лісових Чортів” у книзі протоколів зборів членів куреня. Львів, 17 січня 1921 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 6. Інформація про нову печатку “Лісових Чортів” у книзі протоколів зборів членів куреня. Львів, 17 січня 1921 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Відбитки цієї печатки виявлено на багатьох документах, зокрема на протоколах засідань куреня, зголошеннях на обласний пластовий табір на Соколі, виданнях куреня “Гей-гу, гей-га” 1927–1929 рр., реєстраційних картках членів, посвідченнях, листах та ін.

Іл. 8. Свідоцтво Василя Володимира Кархута про здачу ІІІ-го пластового іспиту. Документ завірений печатками пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 8. Свідоцтво Василя Володимира Кархута про здачу ІІІ-го пластового іспиту. Документ завірений печатками пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Четверту печатку “Лісові Чорти” використовували на документах упродовж 2 лютого 1928 р. – 13 лютого 1929 р. (іл. 8).

П’ята печатка виявлена на протоколах засідань куреня (іл. 10). Вона використовувалася лише для архіву “Лісових Чортів”.

Іл. 10. Перша сторінка книги протоколів зборів членів пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові за період з 27 березня 1926 р. по 19 травня 1928 р. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 10. Перша сторінка книги протоколів зборів членів пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові за період з 27 березня 1926 р. по 19 травня 1928 р. Документ завірений курінною печаткою. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Шоста печатка пластового куреня “Лісові Чорти” є на чотирьох документах, зокрема подяці митрополиту Андреєві Шептицькому за пожертву 10 американських доларів з нагоди посвячення курінного прапора; звіти за діяльність у 1930 р.; зверненні пластового куреня “Лісові Чорти” до ВПК у справі затвердження плану проведення курінного мандрівного табору.

Каталог печаток

Іл. 3. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 3. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 3).
  Матеріал: фіолетове, червоне чорнило.
  Розмір: 22х25 мм.
  Зображення: голова чорта повернена вправо.
  Легенда: без легенди.
  Датування: 1 січня 1925 р., 17 грудня 1926 р.
  Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 799. – Арк. 29; Спр. 961. – Арк. 482 зв.
Іл. 5. Штампи пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 5. Штампи пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 5. Штампи пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 5. Штампи пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Штамп пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 5).
  Матеріал: чорне чорнило.
  Форма: прямокутна.
  Розмір: 52х10 м.
  Зображення: без зображення.
  Легенда: Гурток Старших Пластунів “ЛІСОВІ ЧОРТИ”.
  Датування: 20 грудня 1925 р.
  Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 790. – Арк. 7, 8.
Іл. 7. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 7. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 7).
  Матеріал: фіолетове чорнило.
  Форма: кругла.
  Розмір: 39 мм.
  Зображення: у центрі печатки щит над яким лілея. В центрі щита – голова чорта повернена вправо; у верхній правій частині буква “Л”.
  Легенда: ЛІСОВІ ЧОРТИ ІІІ КУР. УУСП.
  Автор: Петро Пясецький – “Пік”.
  Датування: 16 січня 1927 р. – 28 березня 1930 р.
  Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 358. – Оп. 1. – Спр. 135. – Арк. 4; Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 44. – Арк. 15; Спр. 75. – Арк. 40; Спр. 283. – Арк. 18, 19; Спр. 731. – Арк. 12; Спр. 791. – Арк. 11, 12, 13, 14; Спр. 793. – Арк. 17; Спр. 795. – Арк. 18, 19, 20 зв.; Спр. 810. – Арк. 5, 12; Спр. 848. – Арк. 31, 32, 34, 35, 38; Спр. 849. – Арк. 10 зв., 17; Спр. 850. – Арк. 3, 5, 6, 9; Спр. 853. – Арк. 1, 7; Спр. 893. – Арк. 36; Спр. 959. – Арк. 39 зв.; Спр. 961. – Арк. 766 зв., 1161 зв., 1162 зв.; Ф. 409. – Оп. 1. – Спр. 1633. – Арк. 24; Ф. 410. – Оп. 1. – Спр. 104. – Арк. 76 зв.
Іл. 9. Штамп пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 9. Штамп пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Штамп пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 9).
  Матеріал: фіолетове чорнило.
  Форма: прямокутна.
  Розмір: 49х4 мм.
  Зображення: без зображення.
  Легенда: “ЛІСОВІ ЧОРТИ”.
  Датування: 2 лютого 1928 р. – 13 лютого 1929 р.
  Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 283. – Арк. 18, 19; Спр. 795. – Арк. 19; Спр. 848. – Арк. 35; Спр. 850. – Арк. 3.
Іл. 11. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Іл. 11. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 11).
  Матеріал: фіолетове чорнило.
  Форма: овальна.
  Розмір: 39х30 мм.
  Зображення: без зображення.
  Легенда: Архів Лісових Чортів. Ч.
  Датування: б/д.
  Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 849. – Арк. 1.
12. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
12. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
 1. Печатка пластового куреня “Лісові Чорти” у Львові (іл. 12).

Матеріал: фіолетове чорнило.

Форма: кругла.

Розмір: 40 мм.

Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.

Легенда: ІІІ. Курінь Уладу Українських Старших Пластунів у ЛЬВОВІ.

Датування: 26 червня 1929 р. – 16 травня 1930 р.

Місце зберігання: ЦДІА України у Львові. – Ф. 358. – Оп. 1. – Спр. 135. – Арк. 1; Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 796. – Арк. 30, 34; Спр. 850. – Арк. 10.

 

Таким чином, у 1920-х рр. пластовий курінь “Лісові Чорти” використовував шість різних печаток, що було більше, ніж в інших старшопластових куренях Галичини того часу. Наприклад, 1 курінь “Ті, що греблі рвуть” мали одну печатку, 2 курінь “Червона Калина” – 3, 5 курінь ім. О. Довбуша – 3, 6 курінь у Дрогобичі – 1, 10 курінь “Чорноморці” – 2, 12 курінь “Ластівка” – 1, 14 курінь “Санітарний” – 1, 15 курінь “Орден Залізної Остроги” – 3.

 

У наступній публікації читайте про відзнаку та прапор «Лісових Чортів».

 

Андрій СОВА

історик

 

Джерела та література:

 1. Левицький С. Український Пластовий Улад в роках 1911–1945 у спогадах автора. (Причинки до історії Пласту). – Мюнхен, 1967. – 136 с.
 2. Лісові Чорти: їх життя і буття. 1922–1945. Ювілейний історично-мемуарний збірник у їх шістдесятиріччя. – Вашингтон–Нью-Йорк–Торонто, 1983. – 230 с.
 3. Сова А. З історії української вексилології: прапор пластового куреня «Лісові Чорти» у Львові // Знак. Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2007. – Грудень. – Чис. 43. – С. 4–5.
 4. Лісові Чорти: їх життя і буття. Книга друга. 1945–2007. Ювілейний історично-мемуарний збірник у їх вісімдесятп’ятиліття. – Львів–Нью-Йорк, 2010. – 364 с.
 5. Альманах 100-ліття Пласту: до 100-ліття українського скавтінґу. – Нью-Йорк–Торонто–Львів: Видання Головної Пластової Булави, 2012. – 888 с.
 6. Сова А. Пластовий курінь «Лісові Чорти» у Львові: назва та початки діяльності // https://photo-lviv.in.ua/plastovyy-kurin-lisovi-chorty-u-lvovi-nazva-ta-pochatky-diialnosti/ (дата звернення: 8.07.2022).

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.