Вілла Яна Стики. Невідомий Львів

3760

Мальовничий будинок із червоної цегли під кольоровою дахівкою на ро­зі ву­лиць Лис­то­па­до­во­го Чи­ну, 11, та Олек­си Но­ва­ківсь­ко­го збудований у 1889 році Іваном Ле­винсь­ким за про­ек­том Юлі­а­на За­ха­ре­ви­ча (1837-1898) для ху­дож­ни­ка Яна Сти­ки, польського художника, автора картин на біблійні й історичні теми.

Ян Стика
Ян Стика
Wikimapia
1970-1985
1970-1985, lvivcenter

Ос­но­вою ком­по­зи­ції на­ріж­но­го бу­дин­ку стала май­стер­ня Стики з ве­ли­ким вік­ном. Фа­сад бу­дин­ку де­ко­ро­ва­ний ор­на­мен­та­ми з цег­ли та ке­ра­міч­них ках­лів. Над вхо­дом – кар­туш із трьо­ма щи­та­ми – гер­бо­вий знак це­ху ма­ля­рів.

IMG_1480 IMG_1462У 1911 році бу­ди­нок прид­бав Ан­дрей Шеп­тиць­кий, хотів ство­ри­ти тут му­зей. 1913 ро­ку мит­ро­по­лит пе­ре­дав бу­дів­лю ук­ра­їнсь­ко­му ми­тце­ві Олек­сі Но­ва­ківсь­ко­му (1872-1935), який жив тут до смер­ті. У 1923-1933 роках у бу­дин­ку ді­я­ла Мис­тець­ка шко­ла О. Но­ва­ківсь­ко­го. У 1925-1935 роках тут містилась майстерня Товариства прихильників українського мистецтва під орудою Новаківського. Товариство діяло за матеріальної підтримки Андрея Шептицького.

IMG_1477 IMG_1469Бі­ля вхо­ду – ме­мо­рі­аль­на дош­ка Но­ва­ківсь­ко­го (встановлена у 1972 році, скульптор Еммануїл Мисько), а у на­ріж­ній ні­ші у 2010 році вста­нов­ле­но скуль­пту­ру Бо­жої Ма­те­рі ав­торс­тва Ро­ма­на Пет­ру­ка. Частину приміщень займає Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського.

IMG_1467 IMG_146523 вересня 2008 року будинок внесений до переліку памʼяток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

IMG_1473 IMG_1488Адреса: вулиця Листопадового Чину, 11.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.