Символіка Карпатського Лещетарського Клубу: емблема та логотип

728
Символіка Карпатського Лещетарського Клубу: емблема та логотип

Минулого тижня на сайті Фотографії Старого Львова було поміщено матеріал про витоки українського лещетарства та діяльність Карпатського Лещетарського Клубу у Львові. У сьогоднішній публікації йдеться про емблему та логотип КЛК, які стали основою для розробки символіки та атрибутики цієї спортивної організації.

За роки існування Карпатського Лещетарського Клубу, його символіка залишалася поза увагою дослідників. Останні, як правило, торкалися питань, що стосувалися історії клубу. Певні факти про символіку КЛК можна знайти в ювілейному виданні «Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984» (Львів–Мюнхен–Нью-Йорк: Видавництво Карпатського Лещетарського Клюбу Нью-Йорк, 1989 р.). Книгу підготовлено з нагоди 60-річчя КЛК. У ній є інформація про організаційні гімн та відзнаку, нагороду для жінок за перше місце з лещетарських змагань на 9 кілометрів у 1930 р., нагороду для жінок за перше місце з лещетарських змагань у 1930-х рр. та чимало фотографій 1920–80-х рр. Текст гімну КЛК та відомості про його автора опубліковано 1977 р. у збірнику пісень Романа Купчинського «Ми йдемо в бій» (Ню Йорк: Українська Виданича Кооператива «Червона Калина», 1977 р.). Щоправда, упорядник Ігор Соневицький не правильно датував появу гімну лещетарів. На його думку це був 1933–1934 або 1937 рр. За радянських часів про історію КЛК старалися не згадувати, оскільки на цю тему фактично було накладено табу.

Емблема Карпатського Лещетарського Клубу, затверджена 13 грудня 1924 р.
Емблема Карпатського Лещетарського Клубу, затверджена 13 грудня 1924 р.

В роки незалежної України, про атрибутику КЛК не з’являлося ґрунтовних праць. Лише фрагментарно про неї писали Петро Сіреджук, Іван Яремко, Орест Круковський та Степан Пахолко, Роман Яців. Петро Сіреджук опублікував відбиток печатки осередку КЛК у с. Космач (тепер село Косівського р-ну Івано-Франківської обл.) (Сіреджук П. Сфрагістика, геральдика і вексилологія Космача // Ґрегіт. Історико-краєзнавчо-туристичний часопис регіонального об’єднання дослідників Гуцульщини м. Львова. – Львів, 2007. – Чис. 1. – Весна–літо. – С. 81). Іван Яремко в енциклопедичній довідці про КЛК подав інформацію опираючись на вже згадуване ювілейне видання «Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984» (Яремко І. Карпатський Лещетарський Клуб (КЛК) // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: «Літопис», 2010. – Т. 3. – С. 128–129).

Логотип Карпатського Лещетарського Клубу на членській виказці О. Гаврищаківни. Виказка завірена печаткою КЛК у Львові. 21 листопада 1931 р.
Логотип Карпатського Лещетарського Клубу на членській виказці О. Гаврищаківни. Виказка завірена печаткою КЛК у Львові. 21 листопада 1931 р.

Львівські дослідники Орест Круковський та Степан Пахолко у 2011 р. опублікували альбом-каталог колекції із 144 українських відзнак і нагород громадських організацій кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., легіону Українських січових стрільців, збройних сил Української Народної Республіки, Галицької армії, Дружин українських націоналістів, Української повстанської армії, що зберігаються у фондах Львівського історичного музею (Круковський О., Пахолко С. Українська фалеристика (із фондів Львівського історичного музею). – Львів: Апріорі, 2011. – 120 с.). Безпосереднє відношення до теми даної статті має публікація відзнаки КЛК, яка використовувалася членами товариства у 1924–1935 рр. Дослідник Роман Яців у книзі присвяченій творчості видатного українського мистця, педагога і громадсько-культурного діяча Роберта Лісовського (1893–1982) опублікував нашивку на однострій та запрошення КЛК (Яців Р. Роберт Лісовський (1893–1982): дух лінії / Слово про Батька – Зоя Лісовська-Нижанківська. – Львів: Апріорі, 2015. – С. 92, 156).

Змагунки Карпатського Лещетарського Клубу Марія Рогожа-Макарушка та Христина Терлецька-Воєвідка у Карпатах. На лещетарському однострої нашивка КЛК. 1935 р.
Змагунки Карпатського Лещетарського Клубу Марія Рогожа-Макарушка та Христина Терлецька-Воєвідка у Карпатах. На лещетарському однострої нашивка КЛК. 1935 р.

У пропонованій статті на основі неопублікованих документів Державного архіву Львівської області, Центрального державного історичного архіву України у Львові, приватних архівів Ореста Дубиняка, Юрія Купчинського, Олени Паньків, Степана Пахолка, Андрія Сови, Івана Яремка та тогочасної періодики комплексно досліджено символіку спортивного товариства «Карпатський Лещетарський Клуб». Основна увага приділена використанню організацією емблеми, логотипу, печаток, відзнак, гімну. Хронологічні межі дослідження охоплюють 1924–1939 рр. Нижня межа – це заснування КЛК, верхня – початок Другої світової війни.

Голова Карпатського Лещетарського Клубу Володимир Паньків. На лещетарському однострої нашивка КЛК. Поч. 1930-их рр.
Голова Карпатського Лещетарського Клубу Володимир Паньків. На лещетарському однострої нашивка КЛК. Поч. 1930-их рр.

Питання розробки та впровадження емблеми для нової організації постало вже на перших Загальних Зборах, які відбулися 9 грудня 1924 р. На них було обрано комісію, яка в найближчий час мала розглянути проекти емблеми для КЛК (Зі спорту. Карпатський Лещетарський Клюб // Діло. – Львів, 1924. – 18 грудня. – Чис. 281 (10374). – С. 4). Якщо в інших українських спортивних товариствах того часу подібні питання могли тягнутися роками, то в КЛК цю проблему вирішено досить швидко. Для успішної діяльності комісії достатньо було лише три дні. На даний час невідомо скільки всього проектів було подано на конкурс. Однак, 13 грудня комісією одностайно обрано проект відомого українського графіка Роберта Лісовського (Роберт Лісовський – творець відзнаки КЛК // Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984 / Упорядкувала Ольга Кузьмович. – Львів–Мюнхен–Нью-Йорк : Видавництво Карпатського Лещетарського Клюбу Нью-Йорк, 1989. – С. 13; Докладніше про Роберта Лісовського див.: Котлобулатова І. Львів на фотографії-3. – Львів: «Центр Європи», 2014. – С. 143; Яців Р. Роберт Лісовський (1893–1982): дух лінії / Слово про Батька – Зоя Лісовська-Нижанківська. – Львів: Апріорі, 2015. – 232 с.).

Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на запрошенні. Львів, 1 лютого 1936 р.
Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на запрошенні. Львів, 1 лютого 1936 р.
Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на запрошенні. Львів, 1 лютого 1936 р.
Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на запрошенні. Львів, 1 лютого 1936 р.

З цього приводу в часописі «Діло» зазначалося таке: «Із-за старанного виконання, влучного помислу та прегарної цілости, праця [Роберта] Лісовського була просто безконкуренційною» (Зі спорту. Карпатський Лещетарський Клюб // Діло. – Львів, 1924. – 18 грудня. – Чис. 281 (10374). – С. 4). У день появи та затвердження емблеми КЛК, професор Степан Гайдучок в домівці (офісі) організації по вулиці Руській, 3 прочитав лекцію на тему: «Значіння лещетарського спорту для нас» (Виділ. Зі спорту. Карпатський Лещетарський Клюб // Діло. – Львів, 1924. – 12 грудня. – Чис. 276 (10369). – С. 4; Зі спорту. Карпатський Лещетарський Клюб // Діло. – Львів, 1924. – 18 грудня. – Чис. 281 (10374). – С. 4).

Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на обкладинці статуту. Львів, 1935 р.
Емблема Карпатського Лещетарського Клубу на обкладинці статуту. Львів, 1935 р.

Емблема КЛК виконана Робертом Лісовським у синьо-жовтих кольорах. Вона мала форму восьмикутника, у якому внизу містилися перехрещені дві лижі та дві палки, по центру три гірські вершини, над ними абревіатура «КЛК», при чому буква «Л» у формі вершини. Емблема стала основою для розробки фірмових бланків, відзнак та нашивок для одностроїв. Зокрема, для деяких фірмових бланків КЛК 1920–30-их рр., які в невеликій кількості збереглися в різних фондах Державного архіву Львівської області та Центрального державного історичного архіву України у Львові, використовувався спеціальний логотип: у колі літери «КЛК», поверх них дві лижі.

Фірмовий бланк Карпатського Лещетарського Клубу. Документ датується 30 грудня 1931 р. З фондів Державного архіву Львівської області.
Фірмовий бланк Карпатського Лещетарського Клубу. Документ датується 30 грудня 1931 р. З фондів Державного архіву Львівської області.
Фірмовий бланк Карпатського Лещетарського Клубу. Документ датується 30 грудня 1931 р. З фондів Державного архіву Львівської області.
Фірмовий бланк Карпатського Лещетарського Клубу. Документ датується 30 грудня 1931 р. З фондів Державного архіву Львівської області.

Нашивки з емблемою КЛК зафіксовані на фотографія 1930-их рр., які опубліковані у ювілейній книзі «Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984» (Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984 / Упорядкувала Ольга Кузьмович. – Львів–Мюнхен–Нью-Йорк: Видавництво Карпатського Лещетарського Клюбу Нью-Йорк, 1989. – С. 41–42; Приватний архів Юрія Купчинського). Аналогічні нашивки використовували КЛКівці в часи нацистської окупації українських земель і в повоєнний період в еміграції у Німеччині, США, Канаді та в незалежній Україні.

Запрошення Карпатського Лещетарського Клубу у Львові. Документ датується 7 січня 1925 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Запрошення Карпатського Лещетарського Клубу у Львові. Документ датується 7 січня 1925 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Емблема КЛК розміщувалася на друкованій продукції товариства, зокрема запрошеннях, організаційних виданнях тощо.

У наступній публікації читайте про печатки Карпатського Лещетарського Клубу.

Андрій СОВА
історик

Джерела та література:

  1. Альманах Карпатського Лещетарського Клюбу. 1924–1984 / Упорядкувала Ольга Кузьмович. – Львів–Мюнхен–Нью-Йорк: Видавництво Карпатського Лещетарського Клюбу Нью-Йорк, 1989. – 240 с.
  2. Карпатський Лещетарський Клуб: національний досвід спортивної традиції. Листівка / Авт.: Сова А. О., Тимчак Я. В., Яремко І. Я.; літ. ред. М. Пономаренко; оформл. Б. Ляльки. – Львів: ЛДУФК, 2015. – Вип. – 2 с.
  3. Сова А. Символіка Карпатського Лещетарського Клубу // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLХVІII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 457–466.
  4. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. – Львів, 2019. – 512с.
  5. Сова А. Початки Карпатського Лещетарського Клубу у Львові. URL: https://photo-lviv.in.ua/pochatky-karpatskoho-leshchetarskoho-klubu-u-lvovi/ (дата звернення: 21.01.2021).

 

Докладніше про Степана Гайдучка, Івана Боберського, Петра і Тараса Франків, Оксану Суховерську та інших провідних діячів українського тіловиховання, спортивне життя Галичини можна буде ознайомитися у книзі, яка готується до друку. Збираємо усі можливі джерела (документи, фотографії, книги, періодику, поштівки тощо), записуємо спогади. Відгуки, коментарі та додаткову інформацію просимо надсилати на електронну адресу: andrijsova@yahoo.com; sovaandrij1980@gmail.com

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.