Печатки організації «Пласт» у Бориславі (1920-ті рр.)

768
Члени коша «Червона Калина» в Бориславі. На звороті світлини підпис: «На пам’ятку про Село-Пласт Високоповажаному Панові Отаманові проф[есору] С[еверину] Левицькому». 22 липня 1928 р., с. Тустановичі.
Члени коша «Червона Калина» в Бориславі. На звороті світлини підпис: «На пам’ятку про Село-Пласт Високоповажаному Панові Отаманові проф[есору] С[еверину] Левицькому». 22 липня 1928 р., с. Тустановичі.

Перші пластові гуртки у Бориславі засновано у 1924 р. [1]. Згідно звіту за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. (17 пластового року) до коша «Червона Калина» в Бориславі входили такі пластові курені та частини: 49 пластовий курінь імені Івана Богуна в Тустановичах, 58 пластовий курінь імені Тараса Шевченка в Бориславі, 59 пластовий курінь імені Лесі Українки в Тустановичах, жіноча пластова частина в Тустановичах, самостійна пластова частина в Мразниці, самостійна пластова частина в Трускавці. Команда коша: І. Озаркевич – кошовий, Е. Кулинич – секретар, О. Гайґель – касир, М. Витвицький – референт постачання. Кіш налічував 159 членів. Пластова домівка містилася у Народному домі в Бориславі. 27 травня 1928 р. Кіш провів Свято Весни у с. Урож, на яке прибуло 80 пластунів. Окрім того, проводилася культурно-просвітня та руханково-спортивна діяльність.

Частина з пластових підрозділів коша «Червона Калина» в Бориславі мали свої печатки. У фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові виявлено чотири різні печатки, які дають можливість простежити розвиток пластової сфрагістики цього краю упродовж 1926–1930 рр.

Пластова виказка (посвідчення) Осипа Гайґеля – члена 58 пластового куреня імені Тараса Шевченка в Бориславі. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Пластова виказка (посвідчення) Осипа Гайґеля – члена 58 пластового куреня імені Тараса Шевченка в Бориславі. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Пластова виказка (посвідчення) Осипа Гайґеля – члена 58 пластового куреня імені Тараса Шевченка в Бориславі. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Пластова виказка (посвідчення) Осипа Гайґеля – члена 58 пластового куреня імені Тараса Шевченка в Бориславі. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Серед архівних документів вдалося віднайти відбиток печатки коша «Червона Калина» в Бориславі. Він зафіксований на листі до Северина Левицького (датується 6 січня 1928 р.) [2] та звіті за діяльність коша упродовж квітня, травня і червня 1928 р. (датується 25 червня 1928 р.) [3].

Свою печатку мав 49 пластовий курінь імені Івана Богуна в Тустановичах. Цей хлопчачий курінь був закладений 1924 р. Петром Веприком і Миколою Драґаном при 18 пластовому курені імені Івана Франка в Дрогобичі [4]. Від 29 січня 1925 р. став самостійним. Члени – робітнича молодь. Відбитки печаток фіксуються на п’ятнадцяти документах, які датуються березнем 1926 р. – січнем 1930 р.

58 пластовий курінь імені Тараса Шевченка в Бориславі (мішаний) також мав свою печатку. Курінь був закладений 1926 р. Олександром Підгородецьким [5]. Члени – міська молодь. Збереглося понад 190 документів за травень 1926 р. – серпень 1930 р. завірені курінною печаткою (звіти, листи, посвідки тощо). У легенді печатки міститься помилка, замість «LVIII» написано «LVII». Тобто бракує однієї палички. Швидше за все її забули зробити при виготовленні матриці печатки.

Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.
Звіт про діяльність коша «Червона Калина» в Бориславі за чвертьрік (квітень, травень, червень) 1928 р. З фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові.

Печатку використовував у діяльності також дівочий 59 пластовий курінь імені Лесі Українки в Тустановичах. закладений 1926 р. Анною Лаврів [6]. Членами куреня була сільська молодь. На шести звітах про діяльність зафіксована ця курінна печатка. Відбитки печатки датуються квітнем 1928 р. – січнем 1930 р.

Зображення на всіх чотирьох різних печатках є однотипні. Це організаційна емблема – Тризуб і трипелюсткової лілея, мистецьки сплетені в одну гармонійну цілість, авторства якої належить професору Академічної гімназії у Львові Миронові Федусевичу та графіку Робертові Лісовському [7].

Нижче подаю описи та зображення печаток, що публікуються вперше:

Каталог

 1. Печатка пластового коша у Бориславі
  Матеріал: чорне чорнило.
  Форма: кругла.
  Розмір: 36 мм.
  Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
  Легенда: Команда Пластового Коша «ЧЕРВОНА КАЛИНА» в БОРИСЛАВІ. Текст розділений зірочкою.
  Датування: 6 січня 1928 р. – 25 червня 1928 р.
  Місце зберігання: ЦДІАУЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 7; Спр. 231. – Арк. 14 зв.
Печатка пластового коша у Бориславі
Печатка пластового коша у Бориславі
 1. Печатка 49 пластового курень іменя Івана Богуна в Тустановичах
  Матеріал: фіолетове, чорне чорнило.
  Форма: кругла.
  Розмір: 34 мм.
  Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
  Легенда: 49. ПЛ. КУРІНЬ ім. ІВ. БОГУНА в ТУСТАНОВИЧАХ. Текст розділений двома зірочками.
  Датування: 8 березня 1926 р. – 22 січня 1930 р.
  Місце зберігання: ЦДІАУЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 31. – Арк. 46, 85; Спр. 34. – Арк. 51, 52, 57, 59; Спр. 36. – Арк. 21, 23 зв.; Спр. 38. – Арк. 121 зв., 124 зв., 126 зв.; Спр. 40. – Арк. 80, 80 зв.; Спр. 109. – Арк. 27 зв.; Спр. 736. – Арк. 19.
Печатка 49 пластового курень іменя Івана Богуна в Тустановичах
Печатка 49 пластового курень іменя Івана Богуна в Тустановичах
 1. Печатка 58 пластового курень іменя Тараса Шевченка в Бориславі
  Матеріал: фіолетове, сіре, червоне чорнило.
  Форма: кругла.
  Розмір: 35 мм.
  Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
  Легенда: LVII. пл. к. ім. Т. Шевченка в Бориславі.
  Датування: 17 травня 1926 р. – 17 серпня 1930 р.
  Місце зберігання: ЦДІАУЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 14; Спр. 34. – Арк. 101, 101 зв., 102, 103 зв.; Спр. 36. – Арк. 86, 88 зв., 89; Спр. 39. – Арк. 22 зв., 25, 26, 27, 28, 29; Спр. 170. – Арк. 137; Спр. 213. – Арк. перед 1, 1, 8, 44 зв., 45; Спр. 214. – Арк. 1, 10, 19 а, 21; Спр. 215. – Арк. перед 1, 15, 22, 23, 35; Спр. 216. – Арк. 1, 6, 11, 22, 28, 31; Спр. 217. – Арк. 1, 10; Спр. 218. – Арк. перед 1, 1, 2, 2 зв., 3, 4, 4 зв., 5, 5 зв., 6, 7 зв., 8, 10, 11, 13, 14 зв., 15 зв., 16, 16 зв., 17 зв., 18, 18 зв., 19 зв., 20, 20 зв., 21 зв., 22, 23, 23 зв., 24 зв., 26, 29, 29 зв., 30, 30 зв., 31, 31 зв., 32, 32 зв., 33 зв., 34 зв., 35 зв., 37, 37 зв., 39, 39 зв., 40, 41, 42, 42 зв., 43 зв., 48, 48 зв., 49, 49 зв., 50 зв., 51 зв., 52, 52 зв., 54, 55, 56, 57, 57 зв., 59, 60 зв., 61 зв., 67, 68 зв., 69, 69 зв., 72 зв., 73 зв., 74 зв., 75, 76, 77, 77 зв., 78 зв., 79 зв., 80 зв., 82 зв., 83, 83 зв., 84, 85, 86 зв., 87 зв., 88, 89, 89 зв., 90, 91, 92 зв., 93, 94, 95 зв., 96 зв., 97, 97 зв., 98 зв., 99; Спр. 219. – Арк. 1, 2, 13 зв., 17, 74 зв.; Спр. 220. – Арк. перед 1, 38 зв., 75; Спр. 221. – Арк. перед 1, 1, 2, 4, 4 зв., 5, 6; Спр. 222. – Арк. перед 1, 1, 9; Спр. 223. – Арк. 6, 9 зв., 17 зв., 27; Спр. 224. – Арк. 2, 10 а; Спр. 225. – Арк. 4, 6; Спр. 226. – Арк. 1, 3, 4 зв., 13; Спр. 227. – Арк. перед 1, 1, 28 зв.; Спр. 228. – Арк. 1, 11; Спр. 229. – Арк. 1, 16, 38, 51, 59 а; Спр. 231. – Арк. 19, 21; Спр. 961. – Арк. 134 зв., 193 зв., 344 зв., 347 зв., 397 зв., 403 зв., 740 зв., 810 зв., 840 зв., 972 зв., 975 зв., 1175 зв.
Печатка 58 пластового курень іменя Тараса Шевченка в Бориславі
Печатка 58 пластового курень іменя Тараса Шевченка в Бориславі
 1. Печатка 59 пластового куреня імені Лесі Українки в Тустановичах
  Матеріал: фіолетове чорнило
  Форма: кругла
  Розмір: 34 мм
  Зображення: трипелюсткова лілея з Тризубом.
  Легенда: 59. ПЛ. КУРІНЬ ім: ЛЕСІ УКРАЇНКИ в Тустановичах. Текст розділений двома зірочками.
  Датування: 28 квітня 1928 р. – 24 січня 1930 р.
  Місце зберігання: ЦДІАУЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 36. – Арк. 91; Спр. 39. – Арк. 32, 34, 35, 37 зв.; Спр. 42. – Арк. 14 зв.
Печатка 59 пластового куреня імені Лесі Українки в Тустановичах
Печатка 59 пластового куреня імені Лесі Українки в Тустановичах

Андрій СОВА
історик

Джерела:

[1] Мартиролог Українського Пласту / Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2015. – С. 399, 400, 403.

[2] Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ). – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 7.

[3] ЦДІАУЛ. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 231. – Арк. 14 зв.

[4] Мартиролог Українського Пласту / Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2015. – С. 399.

[5] Мартиролог Українського Пласту / Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2015. – С. 400.

[6] Мартиролог Українського Пласту / Укладачі: Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів: Дизайн-студія «Папуга», 2015. – С. 400.

[7] Сова А. Печатки як джерело до історії організації «Пласт» у Галичині (1910–30-ті роки) // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: тези доповідей і повідомлень: міжнародна наукова конференція (Львів, 17–18 травня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 32–35.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.