Невідомі документи про діяльність УСК “Богун” у Бродах у 1930-тих роках

1128
Невідомі документи про діяльність УСК "Богун" у Бродах у1930-тих роках

У міжвоєнний період важливою складовою українського молодіжного руху в Галичині були спортивні кружки (гуртки) та товариства.

Практично у кожному населеному пункті, де були свідомі українці, створювалися відповідні спортивні структури, як от «Беркут» (Перемишль), «Буй Тур» (Івано-Франківськ), «Ватра» (Дрогобич), «Дністер» (Самбір), «Зелемінь» (Сколе), «Карпатський лещетарський клуб» (Львів, осередки у Галичині), «Луг» (Львів, осередки у Галичині), «Підгір’я» (Дрогобич), «Плай» (Львів), «Пласт» (Львів, осередки у Галичині), «Поділля» (Тернопіль), «Ропник» (Борислав), «Січ» (Львів, осередки у Галичині), «Сокіл» (Львів, осередки у Галичині), «Стріла» (Львів), «Сян» (Перемишль), «Сянова Чайка» (Перемишль), «Тризуб» (Львів), «Україна» (Львів), «Український спортовий союз» (Львів, осередки у Галичині), «Український спортовий студентський клуб» (Львів) «Хортиця» (Жидачів), «Чорногора» (Івано-Франківськ) та інші.

Дружина копаного м’яча (футбольна команда) УСК «Богун» у Бродах. 1936 р. Світлина опублікована у виданні: Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Редактор Ярослав Чумак. – Торонто, 1988.
Дружина копаного м’яча (футбольна команда) УСК «Богун» у Бродах. 1936 р. Світлина опублікована у виданні: Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Редактор Ярослав Чумак. – Торонто, 1988.

Члени цих організацій займалися різними видами спорту і пропагували їх, а саме: кошиківку (баскетбол), наколесництво (велосипедний спорт), відбиванку (волейбол), лещетарство (лижний спорт), плавання, ситківку (теніс), туристику (туризм), копаний м’яч (футбол), гаківку (хокей) та ін. У Бродах у 1920–30-х рр. діяли «Луг», «Пласт», Український спортовий клуб «Богун» тощо.

УСК «Богун» засновано в Бродах 1926 р. Однак статут було затверджено лише 1929 р. З 1933 р. товариство почало винаймати від громади в Старих Бродах земельну ділянку – «2 морґову парцелю», на якій було облаштовано спортовий майдан. Члени УСК «Богун» практикували різні види спорту, однак найбільшою популярністю користувався копаний м’яч. 15 серпня 1937 р. на спортовому майдані УСК «Богун» було проведено один із найбільш успішних та наймасовіших спортових заходів на Брідщині – День українського спортовця.

Брати Андріїшини – відомі спортовці УСК «Богун» у Бродах. Світлина опублікована у виданні: Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Редактор Ярослав Чумак. – Торонто, 1988.
Брати Андріїшини – відомі спортовці УСК «Богун» у Бродах. Світлина опублікована у виданні: Броди і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Редактор Ярослав Чумак. – Торонто, 1988.

УСК «Богун» належав до «Українського спортового союзу» у Львові, метою якого було поширення, пропагування, координування спортивного життя українських спортивних товариств, клубів, спортивних секцій, організація фізичного виховання серед українського загалу. Головний акцент організація ставила на молодь, про що неодноразово наголошувало керівництво на загальних зборах, що проводилися кожного року. Спершу «Український спортовий союз» засновано 1924 р. як окрему секцію при спортивному товаристві «Сокіл-Батько» у Львові. Через два роки, у 1926 р., зареєстровано статут «Українського спортового союзу» і ця структура стала самостійно проводити діяльність. Станом на 1930 р. «Український спортовий союз» об’єднував 9 спортивних товариств у Галичині, 1931 р. – 18, 1933 р. їхня кількість сягнула 50.

Учасники наколесних (велосипедних) змагань у День Українського Спортовця. Броди, 15 серпня 1937 року. Світлина опублікована у часописі «Брідські вісті» (Броди) 1 вересня 1937 р.
Учасники наколесних (велосипедних) змагань у День Українського Спортовця. Броди, 15 серпня 1937 року. Світлина опублікована у часописі «Брідські вісті» (Броди) 1 вересня 1937 р.

Об’єктивне висвітлення історії УСК «Богун» у Бродах можливе із залученням до наукового обігу документів і фотографій. Увазі читача представлено три документи, які зберігаються у приватних архівах Юрія Завербного та Андрія Козири у Львові. Документ №1 – це лист керівництва УСК «Богун» до «Українського спортового союзу» у Львові (8 травня 1934 р.); № 2 – заява клубної приналежності члена УСК «Богун» Петра Гомотюка до «Українського спортового союзу» у Львові (25 червня 1934 р.), № 3 – лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові (1 липня 1934 р.).

З огляду на інформативну місткість, унікальність та історичну вагу публікую ці документи. Вони подані за сучасними правилами археографії із збереженням лексичних і орфографічних особливостей. Розшифровані скорочення у тексті, ініціали, пропущені букви і слова, підписи, наявність відбитків печаток позначені квадратними дужками.

Опубліковані документи є цінним історичним джерелом, що дозволяють доповнити історію тіловиховання і спорту на Брідщині у міжвоєнний період.

Документи

№ 1
Лист керівництва УСК «Богун» до
«Українського спортового союзу» у Львові

8 травня 1934 р.

Український Спорт[овий]
Клюб «Богун» – Броди
вул[иця] Церковна ч. 10.
[печатка]

П. Т.
Український Спортовий Союз
вул[иця] Домініканська 11.
Львів
Lwów
ul[ica] Dominikańska 11.

Український Спортовий Клюб «Богун» в Бродах.

Ч. 11                                                            Броди, 8. травня 1934 [р.]

П. Т.
Український Спортовий Союз

Львів.

Відповідаючи на листа В[исокоповажаних] Панів з дня 17/[0]4.[1934 р.] подаємо слідуюче: В нашому окрузі є ще Товариство Луг /на старих статутах/ і Фільварках великих п[овіту] Броди, при якому істнує секція копаного мяча; що до спортового товариства в Кремянці то не маємо наразі жадної відомости.

Просимо по можности в найкоротшому часі зорганізувати в Зол[о]чівсько-брідському окрузі розгривки, а в тій ціли необхідним булоби скликання спортової наради в Бродах або Золочеві, як рівнож урядження курсу для суддів.

Очікуємо відповіди та остаємо
з спортовим привітом
/Юрій Чубатий/                                                                   /Йосип Сідор/
голова                                       [печатка]                                секр[етар]

Приватний архів Юрія Завербного (м. Львів). Оригінал. Машинопис. Рукопис.

Лист керівництва УСК «Богун» до «Українського спортового союзу» у Львові. 8 травня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до «Українського спортового союзу» у Львові. 8 травня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до «Українського спортового союзу» у Львові. 8 травня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до «Українського спортового союзу» у Львові. 8 травня 1934 р.

 № 2

Заява клубної приналежності члена УСК «Богун» Петра Гомотюка до «Українського спортового союзу» у Львові

25 червня 1934 р.

1361                      УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИЙ СОЮЗ

     Заява клюбової приналежности.

Підписаний Гомотюк Петро
по званні      робітник     родж[ений] 15.ІV.1907 [р.]
замешкалий Старі Броди п[овіт] Броди
зобовязується до придержування змагових правильників У. С. С. та спортових правил і змагатися в ділянці копаного мяча
в красках чорно-червоних у У. С. К. »Богун»
Броди               дня 23.VІ.1934 [р.]

/Йосип Сідор/                                                                /Петро Гомотюк/
секретар                                                                        підпис змагуна
(печатка клюбу)

Зголошений в У. С. С. 25.[0]6.[1]934 [р.] під ч. 1361

Приватний архів Андрія Козири (м. Львів). Оригінал. Машинопис. Рукопис.

Заява клубної приналежності члена УСК «Богун» Петра Гомотюка до «Українського спортового союзу» у Львові. 25 червня 1934 р.
Заява клубної приналежності члена УСК «Богун» Петра Гомотюка до «Українського спортового союзу» у Львові. 25 червня 1934 р.

 № 3

Лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові

1 липня 1934 р.

Суддювали [Йосип] Сідор
і Громяк В.
Тa-By
З поважаням Громяк В.
Броди, Wału Wolności 8

Хвальна Редакція
«Готові»

Lwów
[ulica] Dominikańska 11
І р.

[печатка]

Броди, 1.VІІ.1934 [р.]

17.VІ. ц[ього] р[оку] Луг (Броди) – Богун 1:10 (0:6)
Резервовий склад Богуна відніс велику побіду над слабим противником.
Гра хаотична. Суддював п[ан] Демчинський добре. Прошу цего висліду не подавати.
30.VІ. ц[ього] р[оку] Р[обітничий] К[луб] С[портовий] (Броди) – Богун 1:7 (0:3)
Сильна перевага Богуна над противником. Цілий час гра проваджена під воротами противника Р[обітничого] К[лубу] С[портового]
Ворота добули Громяк А. 3. Андріїшин Ів[ан] 3 (в тім одна з карного копу) і І. Процик.

Приватний архів Юрія Завербного (м. Львів). Оригінал. Рукопис.

Лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові. 1 липня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові. 1 липня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові. 1 липня 1934 р.
Лист керівництва УСК «Богун» до редакції часопису «Українського спортового союзу» «Готові» у Львові. 1 липня 1934 р.

Андрій СОВА
історик

Публікується за виданням: Сова А. Невідомі документи про діяльність УСК «Богун» у Бродах (1930-ті роки) // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Матеріали дванадцятої краєзнавчої конференції. – Броди, 2020. – Зб. 11. – С. 49–53.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.