Розпочався прийом статей до третього номеру фахового історичного журналу з медієвістики

0
151
Панорама Львова, 1775
Панорама Львова, 1775

Цими днями розпочався прийом статей до третього номеру фахового історичного журналу з медієвістики Записки Львівського медієвістичного клубу. Випуск 3”. (Notes of Lviv Medieval club).

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше. Тематика статей повинна торкатися епохи середньовіччя (V-XV ст.) або бути дотичною до неї.

Статті повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність; аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Під час оформлення статті необхідно дотримуватись такого розташування її структурних елементів: УДК статті, назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора; навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор; посада автора; електронна пошта.
Вкінці статті написати коротко про сферу наукових зацікавлень.

Панорама Львова Абрагама Гоґенберґа/Ауреліо Пассаротті, 1617-1618
Панорама Львова Абрагама Гоґенберґа/Ауреліо Пассаротті, 1617-1618

Резюме українською, російською та англійською мовами (кожне не менше ніж 600 знаків з пробілами). Резюме починається з прізвища автора й назви статті, має містити інформацію про суть дослідження та отримані результати, а також ключові слова (3–7 слів).

Статті приймаються до 30 квітня 2018 р. Збірник буде опублікований у серпні-вересні 2018 р.

Редакційна колегія:

Овсінський Юрій – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка, головний редактор)
Файда Олег – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка, заступник головного редактора)
Войтович Леонтій – д-р іст. наук, професор (ЛНУ ім. І. Франка)
Волощук Мирослав – д-р іст. наук, професор (ПНУ ім. В. Стефаника)
Голубко Віктор – д-р іст. наук, професор (ЛНУ ім. І. Франка)
Гупало Віра – д-р іст. наук, професор (ІУ ім. І. Крип’якевича НАН України)
Шеломянців-Терський Святослав – д-р іст. наук, професор (НУ «Львівська Політехніка»)
Козловський Сергій – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка)
Паршин Ілля – канд. іст. наук, доцент (ЛНУ ім. І. Франка)
Димидюк Дмитро – аспірант І року навчання (ЛНУ ім. І. Франка)
Мартинюк Галина – аспірант ІІІ року навчання (СНУ ім. Лесі Українки)
Рапко Соломія – аспірант І року навчання (ІУ ім. І. Крип’якевича НАН України)
Гіщинська Ірина – магістр І року навчання (ЛНУ ім. І. Франка)
Скшентувенська Ксенія – бакалавр історії (ЛНУ ім. І. Франка)
Лінкова Вероніка – студентка ІІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)
Федорос Іванна – студентка ІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)
Ярославська Ярослава – студентка ІІ курсу (ЛНУ ім. І. Франка)

Львів, панорама XV століття
Львів, панорама XV століття

Рецензенти:

Даріуш Домбровський – проф. d-r hab. (Університет ім. Казимира Великого, (Польща).
Семенюк Лариса Степанівна – канд. філол. наук, доцент (СНУ ім. Лесі Українки).

Більше дізнатися про вимоги до публікацій модна на офіційному сайті журналу.

Дмитро ДИМИДЮК

 

Напишіть відгук