Оновленою експозицією відкриється комплекс Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького на вул. Драгоманова, 42 (відео)

0
799
Оновлена постійна експозиція «Українського мистецтво ХХ ст.» в історичному музейному комплексі Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (Драгоманова, 42)

19 грудня 2014 року о 16 год. в історичному музейному комплексі Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (Драгоманова, 42) урочисто відкриється оновлена постійна експозиція «Українського мистецтво ХХ ст.». В основі концепції експозиції – ретроспектива розвитку національного мистецтва впродовж новітньої доби, об’єктивне відтворення мистецьких явищ та художніх процесів середини та кінця ХХ ст.

Зал «українського модерну» (1898-1914) представлений корифеями українського образотворчого мистецтва початку ХХ ст. Неоромантична тематика, екзистенційні світоглядні категорії, емоційна пластична мова відображені у творах Івана Труша, Олекси Новаківського, Олени Кульчицької, Василя Кричевського та багатьох інших. Особливої уваги заслуговує явище творення національного стилю в сакральному мистецтві, що представлене творчістю Михайла Бойчука, Петра Холодного та Андрія Коверка.

Доба «українського авангарду» відтворює складний та суперечливий процес інтеграції українського мистецтва в європейський культурний простір першої третини ХХ ст.: починаючи від «періоду визвольних змагань» (1914-1919) та закладення національної мистецької освіти у Львові та Києві (1917-1922), – аж до періоду кристалізації українського мистецтва середини-кінця 1930-х років, поліфонії його стильових проявів та формальних експериментів. З-посеред знакових репрезентантів тієї епохи експозиція демонструє твори Оксани Павленко та Охріма Кравченка, Олександра Архипенка та Олекси Грищенка, Романа та Маргіт Сельських, Ярослави Музики та багатьох інших.
Українське мистецтво 1950-1970-х років у цьому варіанті експозиції відображає лиш ті віхи розвитку українського мистецтва, що вплинули на розвиток національного стилю у мистецтві, свідомо оминаючи його «тоталітарно-нормативну» складову. Тут глядач на прикладі живописних та скульптурних творів, графіки, декоративного мистецтва зможе побачити якісну картину становлення закарпатської та львівської мистецьких шкіл, з усіма колоритними ознаками їх регіональної семантики. Особливої уваги заслуговує мистецтво українського андеграунду 1960-х, його формальний та світоглядний зв’язок з кращими зразками світового авангарду та постмодерну. В числі знакових особистостей того часу експозиція представляє Йосипа Бокшая, Романа Сельського, Григорія Смольського, Опанаса Заливаху, Аллу Горську, Івана Остафійчука та багатьох інших.

Українське мистецтво 1980-2000-х та мистецтво української діаспори. Мистецтво 1980-2000-х років відтворює світоглядні передумови для нашого сьогодення, тому представлене вибірковими аспектами знакових подій у мистецтві Незалежної України. Серед експонованих: твори Миколи Бідняка, Романа Романишина, Ігоря Шумського, Любомира Медведя, Бориса Буряка, Володимира Одрехівського та багатьох інших.

Визначною частиною цього розділу експозиції є твори українських художників, що творили поза Батьківщиною. Їх сукупна демонстрація в одному залі ілюструє духовну спільність та формальну похідну від національної традиції. Серед представлених: твори Мирона Левицького, Михайла Черешньовського, Володимира Баляса, Василя Хмелюка, Миколи Кричевського, Темістокля Вірсти, Якова Гніздовського та багатьох інших.

Фото Софія Форостина

Напишіть відгук